Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:


Velkommen til Studio Dynamica -  her registrerer du din påmelding.

Har du profil fra før av - logg på med din mail og ditt passord, har du ikke noen profil fra før av, velg opprett profil knappen.

 

Våre betingelser

Innmelding er forpliktende for et semester av gangen.

Kursavgiften skal betales innen forfall på mottatt faktura. For fravær beregnes intet fradrag. 

Dansestudioet har intet ansvar for elevens personlige effekter, penger eller verdisaker. 

Dansestudioet har intet ansvar for skader som eleven måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innen dansestudioets område. 

Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografier innstruert ved dansestudioet uten dansestudioets samtykke.

Ved avmelding på særskilt grunnlag, kommer et avmeldingsgebyr på kr 300,- 

Vi forbeholder oss rett til å avlyse kurs med for få påmeldte. Elevene vil da få tilbud om alternative kurs eller få refundert semesteravgiften.

Studio Dynamica har anledning til å bruke bilder/opptak fra forestillinger o.l. dersom ikke annet er avklart.

Vi er tilsluttet Norske Dansekunstnere

 

Koronabetingelser vår 2021

Studio Dynamica forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. Vi plikter til å gjennomføre undervisning i tråd med anbefalingene. 

Endringer i nasjonale eller kommunale retningslinjer vil allikevel kunne føre til endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. 

Ved lovpålagte restriksjoner vil Studio Dynamica gjøre sitt ytterste for å opprettholde den fysiske undervisningen i studio. Restriksjoner kan for eksempel medføre endret varighet på time, endret oppmøtetid, og oppdeling i mindre grupper. 

Dersom vi skulle måtte stenge for fysisk undervisning i lokalene vil vi umiddelbart helt, eller delvis, gå over til online undervisning. Dette for at elevene skal kunne beholde kontinuiteten i sin opplæring i dans. 

Om det er mulig ønsker vi å levere den fysiske undervisningen på et senere tidspunkt (utsette undervisning).

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern, og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Studio Dynamica. 


Force majeure


Er Studio Dynamica forhindret fra å utføre en tjeneste som følge av arbeidskonflikt, nasjonale smittevernsregler eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over denne, så som brann, krig, naturkatastrofer, eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, er Studio Dynamica fritatt for alt ansvar.

 

 

 

Lukk